se uskutečnilo v Hradci Králové na Smetanově a Eliščině nábřeží (mezi Tyršovým mostem a Novákovými garážemi) a v přilehlém parčíku na Náměstí 5. května


Hodnocení akce:

Vyšlo i počasí a jubilejní, v pořadí 10. mezinárodní Nábřeží paromilů se vydařilo.
Opět vyniklo propojení vlastní akce s provozem parníčků Královéhradecké paroplavební společnosti a bantamového vláčku MDP HK. Něco podobného v ČR rozhodně nenajdete.
Počet návštěvníků odhadem 12.000, z toho, žel, velké množství neplatících.
Areál byl již tradičně rozdělen na jednotlivé okrsky:
- na Smetanově nábřeží se představily velké stroje: parní válce, lokomobily, parní auta, motocykly a kola, zapůjčené Muzeem starých strojů Brno, Národním zemědělským muzeem Čáslav i jednotlivci.
Zastoupení tu mělo i Železniční muzeum Jaroměř a firma Merkur z Police nad Metují, zviditelněná poutačem v podobě Eifelovy věže.
- v přilehlém parčíku na náměstí 5.května  byla v provozu Dětská železnice s řadou parních i motorových mašinek. Představily se tu i expozice historických automobilů a motocyklů z Veterán Car klubu Dvůr Králové nad Labem, Historic Car muzea Kuks a Klubu historických motocyklů Metuje.
- na pravobřežní náplavce Labe byly k shlédnutí ve stáncích modely parních strojů a lodí.
- z přístaviště vyplouvaly na řeku kolesové parníčky Hradec a Královna Eliška, také pak motorová loď Smiřice a pirátská plachetnice. Poblíž mohli návštěvníci shlédnout ucelenou expozici stabilních motorů s přídavnými zařízeními.
Kulisu dokreslila skupina dobově oblečených dam a pánů.
- na levobřežní náplavce předváděli svůj um příslušníci Sborů dobrovolných hasičů s ručními a parními stříkačkami, a to v kontrastu s nejmodernější technikou profesionálů z Hasičského záchranného sboru. Největší pozornosti se těšily samozřejmě exponáty parní z Hradce nad Moravicí, Klatov, Roztok u Jilemnice a  Semil.
Akce proběhla pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
p. Bc.France a primátora města Hradce Králové p. MUDr. Finka.
Na zdaru akce se podíleli samozřejmě v prvé řadě vystavovatelé.
Vlastní organizaci pak obětavě zajistili členové klubu s výborem.
Výrazně jako vždy pomohly Technické služby města HK a Kulturně vzdělávací společnost Adalbertinum.
Propagaci akce zajistily letáky, které byly v dostatečném časovém předstihu k dispozici v Informačních centrech města HK, na Magistrátu města, Úřadu Královéhradeckého kraje
a samozřejmě při jednotlivých klubem nebo za jeho účasti pořádaných akcích v Hradci Králové, ale i jinde v České republice.