13. mezinárodní Nábřeží paromilů, zařazené již tradičně do REGINY, proběhlo v Hradci Králové v sobotu 29. srpna 2015.

Kolektiv vystavovatelů tvořilo 17 spolků a 44 jednotlivců, kteří tu prezentovali více než

300 exponátů.

 

Mezinárodní Nábřeží podpořilo město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Proto ho v 10:00 zahájili primátor statutárního města Hradec Králové p. MUDr Zdeněk Fink

a senátor prof. Jaroslav Malý – a v 10:00 se k nim připojil i hejtman Bc. Lubomír Franc.

 

Expozice byla rozdělena takto:

- Smetanovo nábřeží                Velké mechanizmy, Stabilní stroje

Vedle parního válce tu byly k vidění parní auta, motocykly, kola. Navíc řada stabilních strojů, pohánějících zemědělské mechanizmy.

Zajímavostí tu byl velký flašinet, poháněný lokomobilou.

- náplavka Smetanova nábř.     Modely

Ke shlédnutí tu byly velké i drobné parní stroje a stroječky.

- parčík nám. 5.května Železnice

Kolejiště tu využili vlastníci parních lokomotiv rozchodů 5 a 7 1/4 palce.

Děti povozily vlakové soupravy tažené našimi lokotraktory.

- náplavka Eliščina nábřeží byla věnována průřezu hasičskou technikou: od ručních stříkaček k těm parním a prvorepublikové i současné motorové mechanizaci.

- řeka Labe

Hladinu řeky brázdily parníčky Hradecké paroplavební společnosti. Také pak modely parolodí.

 

Příprava byla jako vždy náročná, ale vyplatila se.

Počasí přehlídce přálo a tak ji shlédlo kolem 8.500 návštěvníků – z toho asi třetina dětí.

 

Akce je unikátní tím, že je pořádána v létě a pod širým nebem (zahraniční přehlídky

se odehrávají v zimě a v halách).

Jsme také jediní, kteří mají řeku a předvádějí tu parníčky.

 

Atmosféra akce byla zachycena fotoaparáty i kamerami, a těm, kteří ji neshlédli osobně,

přiblížena na spolkových webových stránkách.

video