Nábřeží paromilů 2019 proběhlo opět v naprosté pohodě. Nesprchlo a celý den jsme se těšili ze sluníčka. A samozřejmě nejen z něho…
Vystavovatelů dorazila přehršel. Někteří z nich přijíždějí každoročně, jiní poprvé a po roce se objeví znovu. Nábřeží má totiž své neopakovatelné kouzlo.
Tvrdí to zejména hasiči, kteří na náplavce Eliščina nábřeží vpravdě zdomácněli a dodávají mu neopakovatelnou, sobě vlastní atmosféru. SDH Klatovy v čele s panem Lajpoldem přitom nevynechalo jedinou sešlost. Parních stříkaček se v Hradci sjede více než jinde (tentokrát devět!), návštěvníky potěší ale i ty ruční. Zujme a potěší i hasičská mládež z Hrádku, Chlumce a Předměřic nad Labem, která v mateřské jednotě převezme časem štafetu od tátů. Nebo i maminek, které jsou tu také s nimi.
Mladší co do účasti – Dětskou železnici jsme totiž zprovoznili až v roce 2010 – jsou mašinkáři. Vedle nás tu je nestorem MUdr Vidner, který má ve Skalsku u Mladé Boleslavi veřejnosti občas přístupnou i vlastní zahradní železnici. Vážíme si všech, kteří k nám zavítají: tak třebas pana Malinovského, který nám vypomáhá i při jiných akcích, a to nejen při příležitosti Nábřeží. Nebo pana Prokeše, který tu vždy postaví vlastní třípalcové kolejiště a pod dohledem dovolí své mašinky řídit samotné děti. Přijíždí hned po ránu jako první a pro velký zájem odjíždí obětavě poslední. Sami vozíme děti i na čtyřsetmetrovém okruhu - o provoz se obětavě k spokojenosti děcek stará rodina Hamáčkova. Velké stroje letos reprezentovala parní auta, vozítka a motocykly. Jejich majitelů si vážíme i proto, že rádi svezou i návštěvníky. Nestory vystavovatelů jsou Moraváci, pánové Pavelka, který – jak bylo kdysi povinností- běhá před vozem dokonce s červeným praporkem – a pan Barnasik. Nelze opomenout ani parníčky, neboť jsou to ony, které brázdí řeku Labe a dodávají Nábřeží neopakovatelný kolorit. Umožňují zájemcům obdivovat Hradec z vodní hladiny. Jinde na světě se s ničím podobným nesetkáte.
Připomeňme i modeláře, mezi které se po několikaleté odmlce vrátil i pan Zahradník se svými unikátními, všemi obdivovanými skleněnými výtvory. Připomeňme i to, že mezi vystavovateli je řada členů spolku: Hamáček, Kopřiva, Kostkan, Vanžura I sám předseda Láďa Šedivý.
Zpestření představují i další soubory exponátů, připomínající všem historii:

  • stabilní stroje, které – jak jsme zjistili – sbírá, opatruje a předvádí i celé rodiny (jmenujme alespoň jednu: Lhotovy z Nepolis),
  • moto a cykloveteránisty. Ti z Bydžovska se tu objevili již potřetí, naši akci oživili a návštěvníky velice zaujali.
Neodmyslitelnou součástí Nábřeží je i Spolek dam Náchod, tentokrát dokonce rozšířený o jednoho pána. Svým oblečením navozují dokonale atmosféru obdoby páry. Poprvé jsme letos přivítali i přátele z Polska. Svůj stánek s propagačními materiály tu mělo Infocentrum z blízkého a kdysi českého Klodska. Navázaný kontakt zamýšlíme příští rok zúročit reciprocitou vystavovatelů – i oni pořádají v září podobnou skromnější akci.
Co říci závěrem:
Nábřeží je Nábřežím díky všem: vystavovatelům i návštěvníkům. Probíhá pod záštitou a za přispění Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradec Králové. Je jedinou takovou letní akcí v Evropě, úspěšnou a obdivovanou tisíci lidmi. Za rok se proto opět těšme na shledání, a to již po osmnácté.