19. Nábřeží paromilů 2022

Letošní 19. Nábřeží paromilů 2022 proběhne v sobotu 27. srpna.
Zahájení v 10:00 hodin. Ukončení v 16:00 hodin.

Vážení přátelé.

V sobotu 27.srpna 2022 se opět v Hradci Králové setkáme.
Akce se koná jako vždy na Smetanově a Eliščině nábřeží a také v parčíku 5.května, kde je umístěna Dětská železnice.
Odpovědnými osobami jsou Jiří Stránský ml., David Stránský a Jan Linder. Ze provoz Dětské železnice odpovídá Jirka Hamáček.

POZVÁNKA

pozvánku v pdf zde

MAPKA AREÁLU

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1/ PŘI PŘÍJEZDU (nejpozději v 09:00) SE NEJPRVE OHLASTE U NAŠEHO INFOCENTRA (viz mapka areálu). Jako vždy ho najdete u vjezdu do areálu na Smetanově nábřeží, proti veřejnému WC. Zde Vám bude vyplacena finanční náhrada, případně upřesněno stanoviště.
2/ V letošním roce je již opět otevřena celá náplavka, tzn. Ti, kteří z ní byli v loňském roce přemístěni jinam, se na ni mohou vrátit.
3/ Ti z Vás, kteří měli požadavek na stůl, vyzvednou si tento při ohlášení u našeho Infocentra a přenesou na svoje místo. Po skončení akce ho sem vrátí. Židle nezajišťujeme, v případě potřeby si prosím dovezte vlastní.
4/ V areálu jsou rozmístěny elektrorozvaděče. Rozdvojku (jsou dvojího typu) a prodlužovací šňůru si každý zajistí sám.
5/ Uhlí a dříví je k dispozici u infocentra
6/ Stánky s občerstvením a nabídkou produktů jsou v uličce při třídě Karla IV.
7/ Hasičskou záchrannou službu najdete na sjezdu k expozici hasičů na Eliščině nábřeží.
8/ Parkoviště pro vystavovatele (vč. přívěsů) je jako vždy (viz přiložený plánek).
9/ Pokud jste v elektronické přihlášce uvedli jiné požadavky tak vězte, že jsou zajištěny.

KONTAKTY NA ODPOVĚDNÉ OSOBY

Jiří Stránský ml. - 606 183 528
David Stránský - 731 060 891
Jan Linder - 725 130 612
Jiří Hamáček - 731 031 931