1. Správu a provoz DŽ řídí výbor.

2. Aktivy DŽ jsou příjmy ze vstupného, reklamy a popisně přiznané dotace Královéhradeckého kraje a Statutárního města HK. Z nich budou hrazeny provozní náklady a další. Třeba počítat s amortizací a novými investicemi – za tím účelem si jednotka vytvoří vlastní rezervní fond.

3. Za provoz DŽ, jeho maximální hospodárnost a dodržování této Instrukce odpovídá výboru jím po vzájemné dohodě určený a jemu odpovědný člen výboru (dále jen jednatel sekce). K tomu si sestaví z členů klubu potřebný tým.

4.DŽ bude v pro veřejnost řádně provozována od začátku května do konce října. Mimořádné akce plánuje a schvaluje výbor( výjimečně pak operativně předseda klubu). Podmínkou provozu jsou vyhovující stav trati a příznivé počasí.

5.Jízda probíhá na vlastní nebezpečí. Na tuto skutečnost jsou pasažéři upozorněni strojvedoucím a tabulkou, děti do věku 6 let jsou přepravovány pouze s dospělou osobou .

6.Strojvedoucím může být jedině výborem pověřený a řádně proškolený člen klubu. Ten odpovídá za hmotný majetek klubu, svěřené finance a bezpečnost jízdy. Před zahájením provozu zkontroluje technický stav trati a v případě závady na trati až do jejího odstranění v jízdách nepokračuje.

7.Uzavřené pojištění se týká povinného ručení, osob a majetku. V případě vzniku pojistné události strojvedoucí okamžitě informuje předsedu a jednatele sekce.

8.Vstupné za jednu jízdu činí bez ohledu na druh a věk pasažéra 30 Kč. Každému cestujícímu bude vydána bloková vstupenka, opravňující k jízdě na tři okruhy. Vstupenky svěřuje strojvedoucím k prodeji jednatel sekce.

9.Bezplatné testovací jízdy souprav členů klubu i nečlenů jsou možné jen pokud nenaruší běžný provoz . Podmíněny jsou předchozím ohlášením a souhlasem jednatele sekce. Probíhají na vlastní nebezpečí dotčeného.

10.Případné změny a doplňky tohoto desatera přísluší pouze výboru KH S PPS.

Výbor KH S PPS