lokomotiva JeJe v zápřahu

lokomotiva JeJe v zápřahu

 

 

 

 

 

 

Přestože se majitel , tj. Královéhradecký spolek přátel parních strojů (KH S PPS) dosud bral

za tradiční akci nábřeží později meznárodní nábřeží paromilů ( letos již v pořadí 9. ) a sou-

částí  jehož bývaly i expozice modelových železnic v různých měřítcích modelů , a protože

tyto expozice se těšily velké oblibě modelářů , zejména dětí , pokud bylo možné se na

těchto svézti osobně , pokusili jsme se uvést tento fakt do stadia reality po poměrně

dlouhém úsilí , vyjednávání , projektování i díky mohutné podpoře ideové , realizační tak

finanční , s níž jsme se setkali u některých reprezentantů  MM Hradce Králové ( primátor

MHK pan ing.Otakar Divíšek , pan nám.primátora ing.Martin Soukup , paní náměstkyně

primátora Finfrlová , a další ) ,  a taktéž  KÚ KHK s panem Helmutem Dohnálkem nám. hejt-

mana ( dobrou to duší nakloněnou a dobře naladěnou pro dětskou železnici ).

Po letech formulace rozsahu i nákladů stavby a tváře dráhy , po deklamaci při hledání finančních zdrojů pro

vlastní stavbu dráhy , nastalo období výstavby okruhu , který dle naší víry byl citlivě

zasazen do areálu parčíku tak , že 21.8.2010 jsme mohli zahájit zkušební provoz dětské

dráhy , kdy byl proveden křest 1.klubové lokomotivy jménem slavné velryby MobyDick a zahájen provoz

soupravy tří vagonů , tažených MobyDickem . O týden později byl areál plně využit v rámci akce 8.

Mez.nábřeží paromilů . Samozřejmě nám provoz železnice ukázal svoji odvrácenou tvář v podobě několika

závad na trati i v systému provozu .

V rámci  provozu byly odhalovány a odstraňovány nedostatky , které se postupně

 objevovaly . Posledním říjnem byla zkušební sezona 2010 uzavřena , dráha zazimována

a přešli jsme do období očekávání věcí příštích .

Zhodnocením zkušeností roku 2010 jsme konstatovali nutnost vytvoření úložiště soupravy,

provedení jarní údržby okruhu ( problémy s podbitím kolejiště , vyrovnání horizontálních i

vertikálních diferencí vzniklých na areálu při výstavbě , při provozu i vlivem povětrnostních

 vlivů ) a příprava soupravy k provozu v roce 2011 .  Začež  diky týmům našim provozním, dodavatelským ( studenti učiliště vedení p.Velíkem ) a týmu

 HARDenergomontu  ( vedeným p.ing.Hurdálkem ) za koncepční řešení úložiště ( postaveno ne jaře 2011 )  a

za pomoc při dodělávkách a opravách na kolejišti za provozu , nemalý dík náleží naší projekční sekci ( ing.

Jiří Stránský ) za koncepční  návrhy  a  jejich  projednávání na příslušných úřadech ,

taktéž díky našemu dodavateli našich lokomotiv a hlavnímu servismanovi ( p. Hamáček ) za konstrukci

a údržbu strojů , vozů  a kolejí .

Omlouvám se všem , které jsem  zcela nesvévolně opomenula.

předsedkyně KH S PPS Daniela Filová , 26.4.2011

Několik  obrázků  ze  slavnostního  zahájení  provozu  dětské  železnice  ze  dne  21.8.2010