Sezonu 2014 jsme otevřeli v neděli 27.dubna odpoledne.

Přišla fůra natěšených dětí, pro které jsme připravili vedle jízd omalovánky i sladkost.

Současně jsme všechny pozvaly na prvomájové jízdy - v ten den, stejně pak 8.5. a o všech květnových a červnových víkendech, jezdíme od 10:00 do 12:00, poté od 13:00 do 17:00 hodin.

Jednotné jízdné činí 30,- Kč.

Současně informujeme, že na Dětský den, v neděli 1.června, pokřtíme nové přírůstky našeho vozového parku.

Půjde o dvě drezíny vyvedené v městských barvách. Kmotry budou náměstci hradeckého primátora paní Ing. Anna Maclová a pan prof. Mgr. Josef Krofta.

V ten den vozíme děti samozřejmě zdarma.