Klub přátel parních strojů vznikl v roce 2004, a to ustavující valnou hromadou konající se 7. 7. 2004. Prvotní náplní klubu byla pomoc při provozu parníčků Hradec a Královna Eliška na řece Labi.

 

Cesta k NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ

 

O několik let později jsme přijali nabídku organizovat akci, v té době již populární, NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ. Náš první ročník v roce 2007 dopadl úspěšně. Pro další ročník v roce 2008 jsme připravili několik novinek. Mezi ně patřila návštěva nových vystavovatelů z Německa a Rakouska a rozšíření plochy expozic na oba břehy řeky Labe, tedy na Eliščino a Smetanovo nábřeží a na přilehlý park náměstí 5. května. Z tohoto důvodu jsme pozměnili název akce z "NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ" na "Mezinárodní NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ", kdy před tímto názvem stojí pořadové číslo ročníku akce.